שאלות או הערות? heli@orhitec.com
הצעות או מידע שיווקי? heli@orhitec.com


כתובת: אוהייטק בעמ
רחוב אמיל זולא 39
אזור תעשייה
פתח תקווה
מיקוד 49516
ישראל
טל': 972-3-9030646
פקס: 972-3-9030656

:מלא בבקשה פרטים אלו
* שם פרטי:
* שם משפחה:
מדינה:
תפקיד:
חברה:

באיזו תעשיה/ארגון אתה נמצא ?


* טלפון:
פקס:
* איימל:
כתובת:
הערות: