.


מערכות GIS

תוכנות לניהול ואיסוף נתונים

       תוכנות מחברת בשטח PC TABLET

 • מודול לביצוע איסוף נתוני ארנונה:
  כולל מדידות ואיסוף נתונים אלפה נומרים
  והעברה למערכות GIS.

 • מודול לאיסוף נתוני אגרות שילוט:
  כולל איסוף והצגת נתוני מחזיקים
  ו\או בעלים, תמונות דיגיטאליות
  של השלטים, קישור גאוגראפי על גבי מפה
  וצלימויאוויר, קישור לכרטיס נתוני ארנונה.

 • מודול לאיסוף נתוני חריגות בנייה , ופיקוח על הבנייה:
  כולל הצגת נתוני מדידות ותשריטים בשטח,
  היתרי בנייה ותב"ע, תמונות דיגיטאליות
  של הנכסים עם קישור גיאוגראפי,
  מפות וצילומי אוויר, גושים וחלקות.

 • מודול לאיסוף נתוני תשתיות עירוניות:
  איסוף נתוני תשתיות רטובות מים ביוב
  ניקוז, תשתית תאורת רחובות,
  תקשורת וחשמל, והעברה למערכות GIS.

 • מודול לאיסוף נתוני גינות עירוניות ופרטיות:
  מודול לאיסוף מדידה וסקר גינות עירוניות,
  סוגי צמחיה, מערכות השקייה, ניהול ובקרה.